Služba Dej mi dárek končí k 31.3.

Ulož si prosím do konce března všechny potřebné údaje ze svého wishlistu!zpět

Prohlášení o právech a povinnostech
Podmínky, se kterými souhlasíš, když používáš DEJ MI DÁREK.

Toto Prohlášení (dále také jen „Podmínky“) představuje podmínky použití naší služby DEJ MI DÁREK. Podmínky upravují vztah mezi námi, provozovateli služby, a uživateli (Tebou), popřípadě dalšími osobami využívajícími naší službu. Používáním DEJ MI DÁREK vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je čas od času aktualizováno. Na konci tohoto dokumentu nalezneš zdroje informací, které Ti umožní lépe pochopit, jak DEJ MI DÁREK funguje.

1. Soukromí

Tvé soukromí je pro nás velmi důležité. V našich Zásadách používání dat jsou uvedeny důležité informace o využívání služby DEJ MI DÁREK ke sdílení s ostatními a o tom, jak shromažďujeme a používáme váš obsah a informace. Doporučujeme si je přečíst.

2. Sdílení tvého obsahu a informací

Jsi vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na DEJ MI DÁREK vložíš, a můžeš určit, jakým způsobem budou sdíleny, pomocí nastavení bezpečnosti, soukromí a aplikací. Kromě toho:

 1. Pro obsah, který zveřejníš na DEJ MI DÁREK a který je chráněný právy k duševnímu vlastnictví (básnička, obrázek), nám výslovně uděluješ nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětově bezúplatnou licenci na použití. Tato licence končí, poté co svůj obsah odstraníš ze svého účtu. Ber však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu.
 2. Pokud využíváš propojení s další sociální platformou jako Facebook.com, budeš vyzván k udělení povolení přístupu k tvému obsahu a informacím na DEJ MI DÁREK. Všechen obsah i informace, které prostřednictví DEJ MI DÁREK zveřejníš na dané platformě, musí respektovat i její podmínky používání.
 3. Oceňujeme jakékoli ohlasy nebo návrhy týkající se služby DEJ MI DÁREK. Měj však na paměti, že je můžeme použít bez tvého nároku na honorář (stejně jako ty nemáš povinnost nám je poskytovat).

3. Bezpečnost

Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby DEJ MI DÁREK, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na DEJ MI DÁREK zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro Tebe přináší následující závazky:

 1. Nebudeš na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam)
 2. Nebudeš shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k DEJ MI DÁREK, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
 3. Nezapojíš se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
 4. Nebudeš nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 5. Nebudeš se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 6. Nebudeš šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 7. Nebudeš zveřejňovat následující obsah: s nenávistnými projevy, vyhrožující, pornografický, podněcující k násilí, nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 8. Nebudeš zveřejňovat obsah týkající se alkoholu, drog, násílí nebo jiný obsah pro dospělé bez použití odpovídajících omezení podle věku.
 9. Nebudeš zveřejňovat žádný reklamní obsah.
 10. Nepoužiješ DEJ MI DÁREK k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 11. Nebudeš vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled DEJ MI DÁREK, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce DEJ MI DÁREK.
 12. Nebudeš napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

4. Bezpečnost registrace a účtu

Uživatelé služby DEJ MI DÁREK poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme tvou pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti tvého účtu:

 1. Neposkytneš na DEJ MI DÁREK falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříš účet pro nikoho jiného.
 2. Nebudeš vytvářet více než jeden osobní účet.
 3. Pokud tvůj účet deaktivujeme, nevytvoříš bez našeho svolení jiný.
 4. Nepoužiješ svůj osobní profil DEJ MI DÁREK ke svému komerčnímu obohacení.
 5. Nebudeš službu DEJ MI DÁREK používat, pokud je Ti méně než 10 let.
 6. Nebudeš službu DEJ MI DÁREK používat, pokud jsi odsouzeným sexuálním delikventem.
 7. Své kontaktní informace budeš udržovat přesné a aktuální.
 8. Nesdělíš nikomu své heslo, neumožníš nikomu přístup ke svému účtu ani nepodnikneš žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost tvého účtu.
 9. Pokud vybereš pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný.

5. Ochrana práv ostatních uživatelů

Respektujeme práva ostatních uživatelů – a totéž očekáváme od Tebe.

 1. Nebudeš na DEJ MI DÁREK zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 2. Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace, pokud se budeme domnívat, že porušuje tyto Podmínky nebo naše Zásady.
 3. Pokud opakovaně porušíš Podmínky nebo Zásady, deaktivujeme tvůj účet.
 4. Jestliže odebereme tvůj obsah nebo deaktivujeme tvůj účet a jsi přesvědčeni, že byl odebrán omylem nebo neprávem, máš možnost odvolat se pomocí kontaktního formuláře.
 5. Nezveřejníš na DEJ MI DÁREK doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje (otázka, v jaké hodnotě chce někdo dárek, není citlivý finanční údaj).

6. Ukončení

 1. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl těchto Podmínek nebo nás jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, můžeme Ti přestat poskytovat část funkcí nebo všechny funkce služby DEJ MI DÁREK. Na tuto skutečnost Tě upozorníme e-mailem nebo při tvém následujícím pokusu o přihlášení k tvému účtu.
 2. Máš právo kdykoli svůj účet odstranit, a to v sekci Nastavení bezpečnosti.
 3. Jestliže deaktivujeme tvůj účet a ty budeš přesvědčen, že byl odebrán omylem nebo neprávem, máš možnost odvolat se pomocí kontaktního formuláře. Výsledek odvolání závisí pouze na našem posouzení - uvážení.

7. Dodatky

 1. Tyto podmínky můžeme v budoucnosti změnit. Pokud chceš být informován o každé změně, povol v sekci Nastavení posílání právních sdělení.
 2. Ber na vědomí, že můžeme změnit zásady, na které se odvoláváme v tomto Prohlášení nebo které jsou jeho součástí.
 3. Pokud budeš službu DEJ MI DÁREK používat i po změně našich podmínek, vyjadřuješ tím svůj souhlas s našimi dodatečnými podmínkami.

8. Spory

 1. Veškeré žaloby, soudní řízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto Prohlášení nebo používání služby DEJ MI DÁREK nebo v souvislosti s ní budete vznášet výhradně u soudů v České Republice.
 2. Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací na Facebooku, odškodní nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení). Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost ovlivnit ani určovat jejich akce na DEJ MI DÁREK a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím naší služby přenáší nebo sdílejí. Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na DEJ MI DÁREK setkat. Neneseme zodpovědnost za chování uživatelů DEJ MI DÁREK online ani offline.
 3. Snažíme se udržet službu DEJ MI DÁREK v chodu, bez chyb a bezpečnou, nicméně používáš ji na vlastní nebezpečí. Službu poskytujeme tak, jak je, bez výslových či předpokládaných záruk, hlavně co se týče bezpečnosti a dostupnosti. Neneseme zodpovědnost za akce, obsah, informace, ani data a zprošťuješ nás, vlastníky, provozovatele, zaměstnance a zástupce zodpovědnosti v souvislosti s žalobami a nároky na úhradu škod, zámých i neznámých, vzniklých v souvislosti s DEJ MI DÁREK.

9. Software

 1. Pokud si stáhneš náš software, například plug-in do prohlížeče nebo do služby Facebook, jsi srozuměni s tím, že tento software může od nás stahovat upgrady, aktualizace a další funkce za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího vývoje.
 2. Nebudeš provádět modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat ani extrahovat náš zdrojový kód, pokud od nás nebudeš mít výslovný písemný souhlas nebo nepůjde o záležitost v rámci open source licence.
zpět

DEJ MI DÁREK © 2013-2017     |  O nás   |  Podmínky použití   |  Kontakt   |